ZalogujZarejestruj

Białowieski Park Narodowy

Adres:
Park Pałacowy 11
17-230 Białowieża

Date kontaktowe:
Telefon: 85 682 97 00
Email: bpn@bpn.com.pl

Białowieski Park Narodowy

Cele działalności:

Białowieski Park Narodowy położony jest w północno-wschodniej części Polski, w województwie podlaskim. Zajmuje fragment polskiej części Puszczy Białowieskiej. Za początki Parku przyjmuje się rok 1921, kiedy w Puszczy Białowieskiej powołano leśnictwo „Rezerwat”, przemianowane w 1932 roku na „Park Narodowy w Białowieży”, a w 1947 roku restytuowane jako Białowieski Park Narodowy. Obecnie zajmuje powierzchnię 10 517 ha, co stanowi 1/6 polskiej części Puszczy Białowieskiej

BPN chroni ostatni na niżu Europy las naturalny, o charakterze pierwotnym, który przed wiekami rozciągał się w strefie lasów liściastych i mieszanych. Większość lasów w granicach Parku to lasy różnowiekowe i wielogatunkowe. Charakteryzują się niespotykanym bogactwem świata roślin, grzybów i zwierząt.

 

Doceniając wyjątkowe walory przyrodnicze Parku UNESCO uznało go za obiekt Światowego Dziedzictwa Ludzkości oraz wpisało na listę Rezerwatów Biosfery.

Odrębną grupę aktywności stanowią imprezy o charakterze cyklicznym: np. wiosenna akcja pomocy płazom, Dzień Ziemi na Polach Mokotowskich w Warszawie, Dzień Dziecka z BPN, finał programu „Ekozespołów”, Wystawa Grzybów Puszczy Białowieskiej, obchody Dnia Różnorodności Biologicznej w BPN, Jarmark „Żubra” w Hajnówce czy „Piknik z Klimatem” na Nowym Świecie w Warszawie.

Z oferty edukacyjnej korzysta rocznie około 80 tysięcy osób, z czego około 5 tysięcy osób, głównie dzieci i młodzież szkolna, aktywnie uczestniczy w różnych formach działalności Działu Edukacji.

Działania na rzecz edukacji:

Jednym ze statutowych działań BPN jest edukacja przyrodnicza. Ośrodek Edukacji Przyrodniczej BPN funkcjonuje od 1996 roku. Działania edukacyjne kierowane są do różnych grup wiekowych (przedszkolaków, uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych, średnich, studentów i dorosłych), a bogata oferta uzupełnia wiedzę zdobywaną w ramach edukacji formalnej. Adresatem działań edukacyjnych są też grupy o specjalnych wymaganiach, czyli niepełnosprawni.

Miejscem zajęć edukacyjnych oprócz samego Ośrodka są inne obiekty BPN. Muzeum Przyrodniczo-Leśne od samego początku prowadziło edukację przyrodniczą (od 1919 roku!), a obecnie posiada nowoczesną ekspozycję stałą w formie dioram tematycznych ze światłem i dźwiękiem.

Zajęcia terenowe prowadzone są w oparciu o zasoby przyrodnicze obszaru ochrony ścisłej (Obręb Ochronny Sierchanowo - uczestnicy powyżej 12 roku życia, Obrębu Ochronnego Hwoźna, Parku Pałacowego oraz w Rezerwacie Pokazowym Żubrów.

Uzupełnieniem i dopełnieniem zajęć kameralnych i terenowych są pomoce dydaktyczne i wydawnictwa opracowywane przez parkowych edukatorów.

Inne formy naszej działalności edukacyjnej to warsztaty przyrodnicze dla młodzieży, warsztaty szkoleniowe dla nauczycieli, konkursy wiedzy, konkursy plastyczne i fotograficzne, wykłady monograficzne, prelekcje, prezentacje multimedialne, imprezy informacyjno-promocyjne prowadzone w Parku, jak i w innych miejscach regionu, Polski i poza jej granicami. 

Pokaż wszystkie zasoby Instytucji

Zasoby dodane przez dostawcę