A A A
Ta strona używa plików cookies. Pozostając na tej stronie, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies. Dowiedz się więcej.
 

Ośrodek Pamięć i Przyszłość

Adres:
ul. Teatralna 10-12
50-055 Wrocław

Date kontaktowe:
Telefon: 71 334 90 44
Email: biuro@pamieciprzyszlosc.pl

Ośrodek Pamięć i Przyszłość

Cele działalności:

  1. Dokumentowanie oraz upowszechnianie dorobku historycznego i kulturowego stworzonego we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku po II wojnie światowej;
  2. Dokumentowanie i upowszechnianie wiedzy o oporze społeczeństwa polskiego wobec komunistycznej dyktatury;
  3. Popularyzacja – wśród mieszkańców miasta a także w Polsce i za granicą – wiedzy o powojennej historii Wrocławia jako ważnego elementu dziedzictwa europejskiego;
  4. Przygotowanie projektu stałej ekspozycji, ukazującej miejsce i znaczenie najnowszej historii Wrocławia w dziejach Polski i Europy;
  5. Prowadzenie działalności edukacyjnej służącej szacunkowi dla prawdy historycznej będącej fundamentem sprawiedliwego ładu międzynarodowego i pokojowych stosunków między narodami;

Historia:

Historia Ośrodka „Pamięć i Przyszłość” to opowieść o pasji, zaangażowaniu i determinacji. Zaczyna się w 2007 roku kiedy został powołany do życia jako państwowa instytucja kultury przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Kazimierza Michała Ujazdowskiego. Od początku 2009 roku Ośrodek funkcjonuje jako instytucja samorządowa miasta Wrocławia. Aby ocalić ważne momenty doświadczenia historycznego od temtego czasu wysłuchujemy i spisujemy opowieści ludzi, którzy ponad 60 lat temu przybyli do zachodniej Polski i zapoczątkowali nową tożsamość tych ziem. Te niecodzienne i niezwykle cenne relacje stają się podstawą do atrakcyjnego, zgodnego z prawdą historyczną opowiadania historii najnowszej.

Takie są początki Ośrodka „Pamięć i Przyszłość” – miejsca, w którym dokumentowana i popularyzowana jest wiedza o powojennej historii Wrocławia i Dolnego Śląska.

Działania na rzecz edukacji:

Ośrodek "Pamięć i Przyszłość" prowadzi program skierowany do dzieci i młodzieży szkolnej. W jego skład wchodzą projekty, które mają za zadanie w sposób przystępny i ciekawy promować  powojenną historię Wrocławia i Dolnego Śląska.

 

Orgaznizujemy:

Miejskie gry historyczne – projekt przeznaczony jest dla młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych z Wrocławia i okolicznych miejscowości. Akcja gier rozgrywa się na terenie miasta. Jej uczestnicy wcielają się w różne postaci i wykonują powierzone im zadania. Takiej lekcji historii towarzyszą emocje, jakich nie zapewni zgłębianie tekstów źródłowych czy oglądanie filmów historycznych. W ten niecodzienny sposób chcemy pokazać młodzieży, że poznawanie historii nie musi być nudne.

Konkurs plastyczny „Namaluj mi historię” – projekt edukacyjny skierowany do uczniów szkół podstawowych. Celem konkursu jest umożliwienie dzieciom zaprezentowania swojego talentu i inwencji twórczej oraz zachęcenie uczestników do pogłębienia wiedzy na temat historii.  Pierwsza edycja konkursu odbyła się w roku 2011 pod hasłem „Co Fredro widział we Wrocławiu?”. W roku 2012 konkurs poświęcony był wybitnym osiągnięciom sportowców związanych z nadodrzańską metropolią.

Konkurs „Świadectwa historyczne” – ma charakter międzywojewódzki i skierowany jest do uczniów szkół ponadpodstawowych. Zadaniem jego uczestników jest przeprowadzenie i opracowanie wywiadu z osobami, które uczestniczyły w ważnych wydarzeniach historycznych.

„Stypendium dla młodego naukowca” –  Konkurs, w którym nagrodą jest półroczne stypendium naukowe, skierowany jest do studentów nauk humanistycznych, którzy w swych badaniach poruszają kwestie związane z historią społeczną, kulturową i polityczną ziem przyłączonych do Polski po II wojnie światowej. W konkursie wziąć mogą udział uczestnicy studiów doktoranckich placówek naukowych z całej Polski.

Materiały dla nauczycieli – materiały mają stanowić pomoc dla nauczycieli historii i WOS-u  w przygotowaniu ciekawych lekcji, których tematy zwykle nie pojawiają się w podręcznikach, a dotyczą zagadnień z zakresu powojennej historii Wrocławia i Dolnego Śląska.

Pokaż wszystkie zasoby Instytucji

Zasoby dodane przez dostawcę

Pociąg do wolności - scenariusz uroczystości z okazji 11 listopada
Pociąg do wolności - scenariusz uroczystości z okazji 11 listopada

Scenariusze uroczystości z okazji rocznicy odzyskania niepodległości.Scenariusz uroczystości pochodz...

Edukacja wczesnoszkolna
Edukacja społeczna
Szkoła podstawowa kl. 4-6
Historia i społeczeństwo
105812
2012-10-26
My spod biało-czerwonej, czyli klocki patriotyczne
My spod biało-czerwonej, czyli klocki patriotyczne

Celem scenariusza jest:rozwój wiedzy, umiejętności, zachowań patriotycznych;wzmacnianie więzi z naro...

Edukacja wczesnoszkolna
Edukacja społeczna
Szkoła podstawowa kl. 4-6
Historia i społeczeństwo
14464
2012-10-26
Gra edukacyjna
Gra edukacyjna "Droga do niepodległości"

Scenariusz gry edukacyjnej łączącej naukę i zabawę. Celem gry jest chęć zmiany formuły obchodów Świę...

Edukacja wczesnoszkolna
Edukacja społeczna
Szkoła podstawowa kl. 4-6
Historia i społeczeństwo
26242
2012-10-26
Ziemie zachodnie w propagandzie PRL - ziemie odzyskane czy pozyskane? - scenariusz lekcji
Ziemie zachodnie w propagandzie PRL - ziemie odzyskane czy pozyskane? - scenariusz lekcji

Celem scenariusza jest:rozbudzanie zainteresowań historią swojej miejscowości;rozwijanie poczucia pr...

Szkoły ponadgimnazjalne
Historia
4246
2012-09-03
Opozycja demokratyczna na Dolnym Śląsku - scenariusz lekcji
Opozycja demokratyczna na Dolnym Śląsku - scenariusz lekcji

Celem scenariusza jest:poznanie roli regionu w walce o demokrację i suwerenność naroduszukanie warto...

Szkoły ponadgimnazjalne
Historia
4245
2012-09-03
Podziemie niepodległościowe na Dolnym Śląsku w latach 1945-1956 - scenariusz lekcji
Podziemie niepodległościowe na Dolnym Śląsku w latach 1945-1956 - scenariusz lekcji

Celem scenariusza jest:wzbudzanie szacunku dla idei i postaw patriotycznych;rozbudzanie zainteresowa...

Szkoły ponadgimnazjalne
Historia
4394
2012-09-03
Wpływ obecności Północnej Grupy Wojsk Armii Radzieckiej na ziemie zachodnie - scenariusz lekcji
Wpływ obecności Północnej Grupy Wojsk Armii Radzieckiej na ziemie zachodnie - scenariusz lekcji

Celem scenariusza jest:poznanie okoliczności związanych z pobytem obcych wojsk na ziemiach zachodnic...

Szkoły ponadgimnazjalne
Historia
3820
2012-09-03
Kultura na ziemiach zachodnich - scenariusz lekcji
Kultura na ziemiach zachodnich - scenariusz lekcji

Celem scenariusza jest:poznanie twórców i bogactwa życia kulturalnego regionuwywołanie dumy oraz sza...

Szkoły ponadgimnazjalne
Wiedza o społeczeństwie
3336
2012-09-03
Motywy kresowe w naszej miejscowości - scenariusz lekcji
Motywy kresowe w naszej miejscowości - scenariusz lekcji

Celem scenariusza jest:budzenie szacunku do dokonań poprzednich pokoleńkształtowanie postaw toleranc...

Szkoły ponadgimnazjalne
Historia
2855
2012-08-30
Kardynał Bolesław Kominek i jego zasługi na rzecz porozumienia polsko-niemieckiego (scenariusz lekcji)
Kardynał Bolesław Kominek i jego zasługi na rzecz porozumienia polsko-niemieckiego (scenariusz lekcji)

Celem scenariusza jest:poznanie historii Kościoła katolickiego i jego wkładu w pojednanie polsko-nie...

Gimnazjum
Wiedza o społeczeństwie
Szkoły ponadgimnazjalne
Historia
4954
2012-08-30
Zniszczenia i odbudowa - scenariusz lekcji
Zniszczenia i odbudowa - scenariusz lekcji

Celem scenariusza jest:rozbudzanie zainteresowań historią swojej miejscowościrozwijanie poczucia prz...

Szkoły ponadgimnazjalne
Historia
3344
2012-08-30
Kresy Wschodnie - scenariusz lekcji
Kresy Wschodnie - scenariusz lekcji

Celem scenariusza jest:kształcenie postaw tolerancji i zrozumienia dla różnorodności mieszkańców;bud...

Szkoły ponadgimnazjalne
Historia
3723
2012-08-30
Motywy kresowe we Wrocławiu - scenariusz lekcji
Motywy kresowe we Wrocławiu - scenariusz lekcji

Celem scenariusza jest:budzenie szacunku do dokonań poprzednich pokoleńkształtowanie postaw toleranc...

Szkoły ponadgimnazjalne
Historia
3020
2012-08-30