A A A
Ta strona używa plików cookies. Pozostając na tej stronie, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies. Dowiedz się więcej.
 

Europejskie Centrum Solidarności

Adres:
ul. Doki 1
80-958 Gdańsk

Date kontaktowe:
Telefon: 58 767 79 71
Email: ecs@ecs.gda.pl

Europejskie Centrum Solidarności

Cele działalności:

Europejskie Centrum Solidarności to instytucja kultury łącząca funkcje naukowe, kulturalne i edukacyjne z nowoczesną placówką muzealną oraz archiwum, dokumentującym działania ruchów demokratycznych i wolnościowych w najnowszej historii Polski i Europy.

Głównymi celami Europejskiego Centrum Solidarności jest zachowanie pamięci o moralnym przesłaniu Solidarności i twórcze przekazanie jej dziedzictwa przyszłym pokoleniom, wskazując jego aktualność i uniwersalizm.

Historia:

31 sierpnia 2005, 25 rocznica podpisania Porozumień Sierpniowych - Podpisanie Aktu Erekcyjnego ECS przez 29 europejskich prezydentów i szefów rządów

październik 2006 - Powołanie przez prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza Biura ds. ECS

14 maja 2007 - Ogłoszenie międzynarodowego konkursu architektonicznego przez Miasto Gdańsk na opracowanie koncepcji budynku ECS

8 listopada 2007 - Powołanie instytucji kultury Europejskie Centrum Solidarności. Stanowisko dyrektora obejmuje dr Maciej Zięba OP

luty 2008 - Rozpoczęcie działalności ECS w tymczasowej siedzibie na terenie dawnej Stoczni Gdańskiej przy ul. Doki 1

październik 2010 - Rozpoczęcie budowy siedziby ECS przez Polimex-Mostostal SA

5 maja 2011 - Objęcie stanowiska Dyrektora ECS przez Basila Kerskiego

14 maja 2011 - Wmurowanie kamienia węgielnego pod siedzibę ECS

Działania na rzecz edukacji:

Jednym ze statutowych zadań Europejskiego Centrum Solidarności jest prowadzenie działalności edukacyjnej z zakresu historii najnowszej, wychowania obywatelskiego i współczesnych stosunków międzynarodowych. Naszym celem jest  podniesienie poziomu wiedzy i świadomości znaczenia wydarzeń historycznych roku 1980 i roku 1989 oraz promowanie idei solidarności, wolności i demokracji, jak również wspieranie procesu budowy społeczeństwa obywatelskiego w Europie.

Dzięki cyklicznym spotkaniom w szkołach, lekcjom historycznym, konferencjom młodzieżowym, szkołom letnim, warsztatom i szkoleniom oraz wystawom wewnętrznym, projekcjom filmowym i innym formom edukacji, pragniemy w sposób nowatorski i interesujący dla młodego odbiorcy upamiętnić historyczny ruch społeczny Solidarność oraz przekazać przyszłym pokoleniom wartości solidarności, wolności i demokracji.

Pokaż wszystkie zasoby Instytucji

Zasoby dodane przez dostawcę