ZalogujZarejestruj

Pogoda i klimat – sprawdzian wiadomości

Pogoda i klimat – sprawdzian wiadomości
Lekcja umożliwia podsumowanie wiadomości z działu dotyczącego atmosfery. Uczniowie pracują z kartą pracy, rozwiązują zadania testowe.
  Liczba wyświetleń: 10980
  Liczba pobrań: 1566
  Dodano: 2010-11-15
IMP_107858 (64349)

Słowa kluczowe:

Podstawa programowa zasobu

II.3.1
Zakres rozszerzony
Sfery Ziemi – atmosfera
Uczeń wyjaśnia mechanizm cyrkulacji powietrza w strefie międzyzwrotnikowej i wyższych szerokościach geograficznych oraz opisuje przebieg procesów pogodowych (ruch mas powietrza, fronty atmosferyczne i zjawiska im towarzyszące)
II.3.2
Zakres rozszerzony
Sfery Ziemi – atmosfera
Uczeń wskazuje przyczyny nierównomiernego rozkładu temperatury powietrza i opadów
II.3.3
Zakres rozszerzony
Sfery Ziemi – atmosfera
Uczeń wyjaśnia na przykładach genezę wiatrów (stałych i okresowych oraz lokalnych) i wskazuje ich znaczenie dla przebiegu pogody i działalności gospodarczej (rolnictwa, komunikacji)
II.3.4
Zakres rozszerzony
Sfery Ziemi – atmosfera
Uczeń charakteryzuje strefy klimatyczne i typy klimatu na Ziemi i uzasadnia ich zasięgi
II.3.5
Zakres rozszerzony
Sfery Ziemi – atmosfera
Uczeń rozpoznaje strefę klimatyczną i typ klimatu na podstawie rocznego przebiegu temperatury powietrza i sum opadów
5.6
Ruchy Ziemi: Ziemia w Układzie Słonecznym; ruch obrotowy i obiegowy; następstwa ruchów Ziemi
Uczeń wykazuje związek między ruchem obiegowym Ziemi a strefami jej oświetlenia oraz strefowym zróżnicowaniem klimatu i krajobrazów na Ziemi

Informacje licencyjne

  • Autor :
  • Dorota Mysza