ZalogujZarejestruj

Pisownia „nie” z różnymi częściami mowy.

Pisownia „nie” z różnymi częściami mowy.
Uczniowie doskonalą wiedzę dotyczącą zasad pisowni różnych części mowy z partykułą „nie” (rozwiązują ćwiczenia ortograficzne i przyswajają zasady pisowni).
  Liczba wyświetleń: 10605
  Liczba pobrań: 1144
  Dodano: 2010-11-15
IMP_104144 (61371)

Słowa kluczowe:

Podstawa programowa zasobu

III.1.4
Tworzenie wypowiedzi
Mówienie i pisanie
Uczeń dokonuje starannej redakcji tekstu napisanego ręcznie i na komputerze (umiejętnie formatuje tekst, dobiera rodzaj czcionki według rozmiaru i kształtu, stosuje właściwe odstępy, wyznacza marginesy i justuje tekst, dokonuje jego korekty, jednocześnie kontrolując autokorektę), poprawia ewentualne błędy językowe, ortograficzne oraz interpunkcyjne
2.4
Kształcenie językowe
Ortografia i interpunkcja
6.3.3
Kształcenie językowe VII-VIII
Komunikacja językowa i kultura języka
Uczeń rozumie, na czym polega błąd językowy
6.4.2
Kształcenie językowe VII-VIII
Ortografia i interpunkcja
Uczeń poprawnie przytacza cudze wypowiedzi, stosując odpowiednie znaki interpunkcyjne
7.1.2
Tworzenie wypowiedzi VII-VIII
Elementy retoryki
Uczeń gromadzi i porządkuje materiał rzeczowy potrzebny do tworzenia wypowiedzi redaguje plan kompozycyjny własnej wypowiedzi
7.2.2
Tworzenie wypowiedzi VII-VIII
Mówienie i pisanie
Uczeń wykonuje przekształcenia na tekście cudzym, w tym skraca, streszcza, rozbudowuje i parafrazuje

Informacje licencyjne

  • Autor :
  • Anna Walczak