ZalogujZarejestruj

Pisownia wyrazów z „rz” i „ż” na podstawie baśni: „Bracia”

Pisownia wyrazów z „rz” i „ż” na podstawie baśni: „Bracia”
Scenariusz dotyczy utrwalenia u uczniów klasy drugiej zasad poprawnej pisowni wyrazów z „rz” i „ż” poprzez ćwiczenia, zabawę i pracę z tekstem.
  Liczba wyświetleń: 2109
  Liczba pobrań: 190
  Dodano: 2010-11-15
IMP_90800 (56093)

Słowa kluczowe:

Podstawa programowa zasobu

I.1.a
Uczeń kończący klasę I
Umiejętności społeczne warunkujące porozumiewanie się i kulturę języka
Uczeń obdarza uwagą dzieci i dorosłych, słucha ich wypowiedzi i chce zrozumieć, co przekazują; komunikuje w jasny sposób swoje spostrzeżenia, potrzeby, odczucia
I.2.f
Uczeń kończący klasę I
Umiejętności czytania i pisania
Uczeń korzysta z pakietów edukacyjnych (np. zeszytów ćwiczeń i innych pomocy dydaktycznych) pod kierunkiem nauczyciela
II.1.a
Uczeń kończący klasę III
Korzystanie z informacji
Uczeń uważnie słucha wypowiedzi i korzysta z przekazywanych informacji
II.3.f
Uczeń kończący klasę III
Tworzenie wypowiedzi
Uczeń pisze czytelnie i estetycznie (przestrzega zasad kaligrafii), dba o poprawność gramatyczną, ortograficzną oraz interpunkcyjną
II.3.g
Uczeń kończący klasę III
Tworzenie wypowiedzi
Uczeń przepisuje teksty, pisze z pamięci i ze słuchu; w miarę swoich możliwości samodzielnie realizuje pisemne zadania domowe