ZalogujZarejestruj

Pierwsze lata państwa polskiego

Pierwsze lata państwa polskiego

Lekcja interaktywna przedstawiająca zagadnienia związane z pierwszymi latami II Rzeczypospolitej. Zawiera informacje o gospodarce odrodzonego państwa, początkach rządów, reformach Grabskiego, budowie portu w Gdyni, rozwoju przemysłu. Wprowadza pojęcia: prawica, lewica, centrum, demokracja parlamentarna, rządy parlamentarne, system finansowy, inflacja, hiperinflacja, podatek majątkowy, import, eksport, parcelacja, plan czteroletni. Przedstawia pokrótce sylwetki: Romana Dmowskiego, Wojciecha Korfantego, Wincentego Witosa, Macieja Rataja, Ignacego Daszyńskiego, Jędrzeja Moraczewskiego, Gabriela Narutowicza, Stanisława Wojciechowskiego, Józefa Piłsudskiego, Władysława Grabskiego i Eugeniusza Kwiatkowskiego. Zawiera liczne mapy historyczne i teksty źródłowe dotyczące omawianych zagadnień oraz ćwiczenia multimedialne.

  Liczba wyświetleń: 6259
  Liczba pobrań: 192
  Dodano: 2010-11-15
IMP_86253 (53085)

Słowa kluczowe:

Podstawa programowa zasobu

I.2.4
Zakres podstawowy
Odrodzenie państwa polskiego po I wojnie światowej
Uczeń charakteryzuje ustrój polityczny II Rzeczypospolitej na podstawie konstytucji marcowej 1921 r.
I.2.5
Zakres podstawowy
Odrodzenie państwa polskiego po I wojnie światowej
Uczeń wskazuje czynniki utrudniające proces integracji odrodzonego państwa polskiego
I.2.6
Zakres podstawowy
Odrodzenie państwa polskiego po I wojnie światowej
Uczeń wyjaśnia cele i skutki reformy Władysława Grabskiego
I.2.7
Zakres podstawowy
Odrodzenie państwa polskiego po I wojnie światowej
Uczeń ocenia wkład Józefa Piłsudskiego i Romana Dmowskiego w odbudowę państwa polskiego
I.6.1
Zakres podstawowy
Gospodarka i społeczeństwo II Rzeczypospolitej
Uczeń charakteryzuje strukturę społeczną, narodowościową i wyznaniową odrodzonego państwa polskiego, dostrzegając przyczyny konfliktów społecznych i narodowościowych
I.6.3
Zakres podstawowy
Gospodarka i społeczeństwo II Rzeczypospolitej
Uczeń opisuje osiągnięcia gospodarcze II Rzeczypospolitej, w tym budowę portu w Gdyni i utworzenie Centralnego Okręgu Przemysłowego

Informacje licencyjne

  • Autor :
  • YDP SA