ZalogujZarejestruj

Główni bohaterowie "Zemsty": Cześnik, Rejent, Papkin - charakterystyka postaci

Główni bohaterowie

Scenariusz lekcji, której celem jest powtórzenie i utrwalenie zasad pisania charakterystyki postaci. Uczeń zbiera cytaty i tworzy charakterystykę wybranej postaci z "Zemsty" A. Fredry.

  Liczba wyświetleń: 7554
  Liczba pobrań: 685
  Dodano: 2010-11-15
IMP_78620 (51765)

Słowa kluczowe:

Podstawa programowa zasobu

III.1.1
Tworzenie wypowiedzi
Mówienie i pisanie
Uczeń tworzy spójne wypowiedzi ustne (monologowe i dialogowe) oraz pisemne w następujących formach gatunkowych: urozmaicone kompozycyjnie i fabularnie opowiadanie, opis sytuacji i przeżyć, zróżnicowany stylistycznie i funkcjonalnie opis zwykłych przedmiotów lub dzieł sztuki, charakterystyka postaci literackiej, filmowej lub rzeczywistej, sprawozdanie z lektury, filmu, spektaklu i ze zdarzenia z życia, rozprawka, podanie, życiorys i CV, list motywacyjny, dedykacja; dostosowuje odmianę i styl języka do gatunku, w którym się wypowiada
III.1.2
Tworzenie wypowiedzi
Mówienie i pisanie
Uczeń stosuje zasady organizacji tekstu zgodne z wymogami gatunku, tworząc spójną pod względem logicznym i składniowym wypowiedź na zadany temat
III.1.4
Tworzenie wypowiedzi
Mówienie i pisanie
Uczeń dokonuje starannej redakcji tekstu napisanego ręcznie i na komputerze (umiejętnie formatuje tekst, dobiera rodzaj czcionki według rozmiaru i kształtu, stosuje właściwe odstępy, wyznacza marginesy i justuje tekst, dokonuje jego korekty, jednocześnie kontrolując autokorektę), poprawia ewentualne błędy językowe, ortograficzne oraz interpunkcyjne
TEKSTY.1.5
Teksty
Teksty poznawane w całości – nie mniej niż 5 pozycji książkowych w roku szkolnym oraz wybrane przez nauczyciela teksty o mniejszej objętości
Aleksander Fredro – Zemsta (pozycja obowiązkowa)

Informacje licencyjne

  • Autor :
  • Agata Płaskowicka