ZalogujZarejestruj

Twórcy kalendarza

Twórcy kalendarza
Pokaz sjajdów prezentuje twórców kalendarza i rodzaje kalendarzy, juliański i gregoriański.
  Liczba wyświetleń: 4605
  Liczba pobrań: 131
  Dodano: 2010-11-15
IMP_77714 (50965)

Słowa kluczowe:

Podstawa programowa zasobu

2.4
Kształt, ruchy Ziemi i ich następstwa
Uczeń podaje najważniejsze geograficzne następstwa ruchów Ziemi
3.1
Lądy i oceany na Ziemi: rozmieszczenie lądów i oceanów, pierwsze wyprawy geograficzne
Uczeń wskazuje na globusie i mapie świata: bieguny, równik, południk zerowy i 180°, półkule, zwrotniki i koła podbiegunowe
5.3
Ruchy Ziemi: Ziemia w Układzie Słonecznym; ruch obrotowy i obiegowy; następstwa ruchów Ziemi
Uczeń wyjaśnia związek między ruchem obrotowym a widomą wędrówką i górowaniem Słońca, istnieniem dnia i nocy, dobowym rytmem życia człowieka i przyrody, występowaniem stref czasowych
5.4
Ruchy Ziemi: Ziemia w Układzie Słonecznym; ruch obrotowy i obiegowy; następstwa ruchów Ziemi
Uczeń demonstruje przy użyciu modeli (np. tellurium lub globusów) ruch obiegowy Ziemi
5.5
Ruchy Ziemi: Ziemia w Układzie Słonecznym; ruch obrotowy i obiegowy; następstwa ruchów Ziemi
Uczeń przedstawia zmiany w oświetleniu Ziemi w pierwszych dniach astronomicznych pór roku
5.6
Ruchy Ziemi: Ziemia w Układzie Słonecznym; ruch obrotowy i obiegowy; następstwa ruchów Ziemi
Uczeń wykazuje związek między ruchem obiegowym Ziemi a strefami jej oświetlenia oraz strefowym zróżnicowaniem klimatu i krajobrazów na Ziemi
7.5
Geografia Europy: położenie i granice kontynentu; podział polityczny Europy; główne cechy środowiska przyrodniczego Europy; zjawiska występujące na granicach płyt litosfery; zróżnicowanie ludności oraz starzenie się społeczeństw; największe europejskie metropolie; zróżnicowanie źródeł energii w krajach europejskich, rolnictwo, przemysł i usługi w wybranych krajach europejskich; turystyka w Europie Południowej
Uczeń przedstawia zróżnicowanie klimatyczne Europy oraz czynniki, które o nim decydują
9.6
Środowisko przyrodnicze Polski na tle Europy: położenie geograficzne Polski; wpływ ruchów górotwórczych i zlodowaceń na rzeźbę Europy i Polski; przejściowość klimatu Polski; Morze Bałtyckie; główne rzeki Polski i ich systemy na tle rzek Europy oraz ich systemów; główne typy gleb w Polsce; lasy w Polsce; dziedzictwo przyrodnicze Polski, surowce mineralne Polski
Uczeń prezentuje główne czynniki kształtujące klimat Polski

Informacje licencyjne

  • Autor :
  • YDP SA