ZalogujZarejestruj

Krajobraz pojezierny Krainy Wielkich Jezior Mazurskich

Krajobraz pojezierny Krainy Wielkich Jezior Mazurskich

Scenariusz lekcji przyrody dotyczący krajobrazu na Pojezierzu Mazurskim.

  Liczba wyświetleń: 4283
  Liczba pobrań: 335
  Dodano: 2010-11-15
IMP_74569 (48261)

Słowa kluczowe:

Podstawa programowa zasobu

7.2
Krajobrazy Polski i Europy
Uczeń charakteryzuje wybrane krajobrazy Polski: gór wysokich, wyżyny wapiennej, nizinny, pojezierny, nadmorski, wielkomiejski, przemysłowy, rolniczy oraz wskazuje je na mapie
7.3
Krajobrazy Polski i Europy
Uczeń podaje przykłady zależności między cechami krajobrazu a formami działalności człowieka
1.3
Mapa Polski: mapa ogólnogeograficzna, krajobrazowa, turystyczna (drukowana i cyfrowa), skala mapy, znaki na mapie, treść mapy
Uczeń czyta treść mapy Polski
2.1
Krajobrazy Polski: wysokogórski (Tatry), wyżynny (Wyżyna Krakowsko- -Częstochowska), nizinny (Nizina Mazowiecka), pojezierny (Pojezierze Mazurskie), nadmorski (Pobrzeże Słowińskie), wielkomiejski (Warszawa), miejsko-przemysłowy (Wyżyna Śląska), rolniczy (Wyżyna Lubelska)
Uczeń wskazuje na mapie położenie krain geograficznych Polski
2.2
Krajobrazy Polski: wysokogórski (Tatry), wyżynny (Wyżyna Krakowsko- -Częstochowska), nizinny (Nizina Mazowiecka), pojezierny (Pojezierze Mazurskie), nadmorski (Pobrzeże Słowińskie), wielkomiejski (Warszawa), miejsko-przemysłowy (Wyżyna Śląska), rolniczy (Wyżyna Lubelska)
Uczeń przedstawia główne cechy krajobrazów Polski oraz wykazuje ich zróżnicowanie
2.2
Krajobrazy Polski: wysokogórski (Tatry), wyżynny (Wyżyna Krakowsko- -Częstochowska), nizinny (Nizina Mazowiecka), pojezierny (Pojezierze Mazurskie), nadmorski (Pobrzeże Słowińskie), wielkomiejski (Warszawa), miejsko-przemysłowy (Wyżyna Śląska), rolniczy (Wyżyna Lubelska)
Uczeń przedstawia główne cechy krajobrazów Polski oraz wykazuje ich zróżnicowanie
2.4
Krajobrazy Polski: wysokogórski (Tatry), wyżynny (Wyżyna Krakowsko- -Częstochowska), nizinny (Nizina Mazowiecka), pojezierny (Pojezierze Mazurskie), nadmorski (Pobrzeże Słowińskie), wielkomiejski (Warszawa), miejsko-przemysłowy (Wyżyna Śląska), rolniczy (Wyżyna Lubelska)
Uczeń przedstawia podstawowe zależności między składnikami poznawanych krajobrazów
2.4
Krajobrazy Polski: wysokogórski (Tatry), wyżynny (Wyżyna Krakowsko- -Częstochowska), nizinny (Nizina Mazowiecka), pojezierny (Pojezierze Mazurskie), nadmorski (Pobrzeże Słowińskie), wielkomiejski (Warszawa), miejsko-przemysłowy (Wyżyna Śląska), rolniczy (Wyżyna Lubelska)
Uczeń przedstawia podstawowe zależności między składnikami poznawanych krajobrazów
2.7
Krajobrazy Polski: wysokogórski (Tatry), wyżynny (Wyżyna Krakowsko- -Częstochowska), nizinny (Nizina Mazowiecka), pojezierny (Pojezierze Mazurskie), nadmorski (Pobrzeże Słowińskie), wielkomiejski (Warszawa), miejsko-przemysłowy (Wyżyna Śląska), rolniczy (Wyżyna Lubelska)
Uczeń przedstawia pozytywne i negatywne zmiany w krajobrazach powstałe w wyniku działalności człowieka
2.8
Orientacja w terenie
Uczeń korzysta z planu i mapy wielkoskalowej podczas planowania wycieczki
6.2
Środowisko przyrodnicze najbliższej okolicy
Uczeń rozpoznaje główne formy ukształtowania powierzchni w najbliższej okolicy szkoły i miejsca zamieszkania
7.4
Środowisko antropogeniczne i krajobraz najbliższej okolicy szkoły
Uczeń charakteryzuje współczesny krajobraz najbliższej okolicy
7.4
Środowisko antropogeniczne i krajobraz najbliższej okolicy szkoły
Uczeń charakteryzuje współczesny krajobraz najbliższej okolicy
7.9
Środowisko antropogeniczne i krajobraz najbliższej okolicy szkoły
Uczeń ocenia krajobraz pod względem jego piękna oraz dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego „małej ojczyzny”
7.9
Środowisko antropogeniczne i krajobraz najbliższej okolicy szkoły
Uczeń ocenia krajobraz pod względem jego piękna oraz dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego „małej ojczyzny”

Informacje licencyjne

  • Autor :
  • Małgorzata Podlaszuk