ZalogujZarejestruj

Krajobraz pojezierny Krainy Wielkich Jezior Mazurskich

Krajobraz pojezierny Krainy Wielkich Jezior Mazurskich

Scenariusz lekcji przyrody dotyczący krajobrazu na Pojezierzu Mazurskim.

  Liczba wyświetleń: 3656
  Liczba pobrań: 290
  Dodano: 2010-11-15
IMP_74569 (48261)

Słowa kluczowe:

Podstawa programowa zasobu

7.2
Krajobrazy Polski i Europy
Uczeń charakteryzuje wybrane krajobrazy Polski: gór wysokich, wyżyny wapiennej, nizinny, pojezierny, nadmorski, wielkomiejski, przemysłowy, rolniczy oraz wskazuje je na mapie
7.3
Krajobrazy Polski i Europy
Uczeń podaje przykłady zależności między cechami krajobrazu a formami działalności człowieka

Informacje licencyjne

  • Autor :
  • Małgorzata Podlaszuk