ZalogujZarejestruj

Test z przyrody.

Test z przyrody.
Test z przyrody sprawdzający wiadomości o budowie materii. Stanowi zarazem usystematyzowanie podstawowych informacji, dotyczących istotnych cech poszczególnych stanów skupienia materii.
  Liczba wyświetleń: 21484
  Liczba pobrań: 3733
  Dodano: 2010-11-15
IMP_74171 (47943)

Słowa kluczowe:

Podstawa programowa zasobu

3.4
Obserwacje, doświadczenia przyrodnicze i modelowanie
Uczeń posługuje się pojęciem drobina jako najmniejszym elementem budującym materię, prezentuje za pomocą modelu drobinowego trzy stany skupienia ciał (substancji)
3.5
Obserwacje, doświadczenia przyrodnicze i modelowanie
Uczeń opisuje skład materii jako zbiór różnego rodzaju drobin tworzących różne substancje i ich mieszaniny
3.6
Obserwacje, doświadczenia przyrodnicze i modelowanie
Uczeń prezentuje na modelu drobinowym właściwości ciał stałych, cieczy i gazów (kształt i ściśliwość)
3.7
Obserwacje, doświadczenia przyrodnicze i modelowanie
Uczeń podaje przykłady ruchu drobin w gazach i cieczach (dyfuzja) oraz przedstawia te zjawiska na modelu lub schematycznym rysunku
6.1
Właściwości substancji
Uczeń wymienia znane właściwości substancji (woda, cukier, sól kuchenna) i ich mieszanin (ocet, sok cytrynowy) występujące w jego otoczeniu
6.2
Właściwości substancji
Uczeń porównuje masy ciał o tej samej objętości, lecz wykonanych z różnych substancji
14.5
Przemiany substancji
Uczeń odróżnia mieszaniny jednorodne od niejednorodnych, podaje przykłady takich mieszanin z życia codziennego
4.9
Zjawiska cieplne
Uczeń rozróżnia i nazywa zmiany stanów skupienia; analizuje zjawiska topnienia, krzepnięcia, wrzenia, skraplania, sublimacji i resublimacji jako procesy, w których dostarczenie energii w postaci ciepła nie powoduje zmiany temperatury
5.1
Właściwości materii
Uczeń posługuje się pojęciami masy i gęstości oraz ich jednostkami; analizuje różnice gęstości substancji w różnych stanach skupienia wynikające z budowy mikroskopowej ciał stałych, cieczy i gazów
5.9.4
Właściwości materii
Uczeń doświadczalnie:
wyznacza gęstość substancji z jakiej wykonany jest przedmiot o kształcie regularnym za pomocą wagi i przymiaru lub o nieregularnym kształcie za pomocą wagi, cieczy i cylindra miarowego

Informacje licencyjne

  • Autor :
  • Małgorzata Podlaszuk