ZalogujZarejestruj

Turysta we Francji

Zobacz scenariusz
Zasób jest częścią zestawu

Każdy zestaw edukacyjny zawiera scenariusz lekcji, w którym wykorzystywane są powiązane zasoby.

Turysta we Francji

Quiz interaktywny umożlliwiający sprawdzenie podstawowych informacji turystycznych o Francji. Materiał przeznaczony na lekcję języka francuskiego.

  Liczba wyświetleń: 5310
  Liczba pobrań: 21
  Dodano: 2015-06-30
MB0901_FRA02_05 (110803)

Zasoby z zestawu

Broszura turystyczna
4991
2015-06-30
Broszura turystyczna
Zestaw ilustracji prezentujący kolejne strony broszury turystycznej. Materiał przeznaczony na lekcję języka francuskiego.
Gimnazjum
Język obcy nowożytny
Zwiedzanie
4862
2015-06-30
Zwiedzanie
Nagranie audio utrwalające słownictwo w zakresie podróżowania i turystyki. Materiał przeznaczony na lekcję języka francuskiego.
Gimnazjum
Język obcy nowożytny
Zabytki
3762
2015-06-30
Zabytki
Zestaw ilustracji przedstawiających zabytki. Materiał przeznaczony na lekcję języka francuskiego.
Gimnazjum
Język obcy nowożytny
Zwiedzanie Paryża
4548
2015-06-30
Zwiedzanie Paryża
Nagranie audio o zwiedzaniu Paryża. Materiał przeznaczony na lekcję języka francuskiego.
Gimnazjum
Język obcy nowożytny
Je suis guide dans ma ville
3757
2015-06-30
Je suis guide dans ma ville
Scenariusz lekcji poświęconej podróżowaniu i turystyce. Materiał przeznaczony na lekcję jezyka francuskiego. 
Gimnazjum
Język obcy nowożytny

Słowa kluczowe:

Podstawa programowa zasobu

I.1.8
Język obcy nowożytny Poziom III.0 - dla początkujących
Uczeń posługuje się bardzo podstawowym zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych oraz fonetycznych), umożliwiającym realizację pozostałych wymagań ogólnych w zakresie następujących tematów
Podróżowanie i turystyka (np. środki transportu, orientacja w terenie, informacja turystyczna, zwiedzanie)
I.10
Język obcy nowożytny Poziom III.0 - dla początkujących
Uczeń współdziała w grupie, np. w lekcyjnych i pozalekcyjnych językowych pracach projektowych
1.8
Uczeń posługuje się podstawowym zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych oraz fonetycznych), umożliwiającym realizację pozostałych wymagań ogólnych w zakresie następujących tematów:
podróżowanie i turystyka (np. środki transportu i korzystanie z nich, orientacja w terenie, baza noclegowa, wycieczki, zwiedzanie)