ZalogujZarejestruj

8 zasobów Szkoły ponadgimnazjalne Wiedza o społeczeństwie Punkt podstawy programowej II.40.2 Wyniki wyszukiwania

Zawęź wyniki

Zasada nieinterwencji – czy państwa mogą ingerować w sprawy wewnętrzne innych państw?
4845
2010-11-15
Zasada nieinterwencji – czy państwa mogą ingerować w sprawy wewnętrzne innych państw?
Scenariusz lekcji, w trakcie której omawiana jest zasada nieingerencji w sprawy wewnętrzne innego państwa w świetle prawa międzynarodowego. Uczniowie poznają praktyczną realizację zasady nieinterwencji we współczesnych stosunkach m...
Szkoły ponadgimnazjalne
Wiedza o społeczeństwie
Kraje rozwijające się i kraje neutralne. Rodzaje państw i ich charakterystyka
3124
2010-11-15
Kraje rozwijające się i kraje neutralne. Rodzaje państw i ich charakterystyka
W scenariuszu scharakteryzowane zostały rodzaje państw i ich atrybuty. Uczniowie zapoznają się bliżej ze statusem prawnomiędzynarodowym Andory i Monako oraz z przykładami państw trwale neutralnych – Austrią i Szwajcarią.
Szkoły ponadgimnazjalne
Wiedza o społeczeństwie
Organizacje międzynarodowe (międzyrządowe) – charakterystyka
6224
2010-11-15
Organizacje międzynarodowe (międzyrządowe) – charakterystyka
Scenariusz przedstawia status prawny organizacji międzynarodowych, ich kompetencje, struktury, podział ze względu na cele. Uczniowie dowiadują się, kim są funkcjonariusze międzynarodowi.
Szkoły ponadgimnazjalne
Wiedza o społeczeństwie
Państwo jako podmiot prawa międzynarodowego
3941
2010-11-15
Państwo jako podmiot prawa międzynarodowego
Scenariusz charakteryzuje państwo w świetle przepisów prawa międzynarodowego. Uczniowie dowiadują się, czym jest państwo, jakie są jego atrybuty i podstawowe prawa. Szczególna uwaga zwrócona zostaje na kwestie suwerenności i ró...
Szkoły ponadgimnazjalne
Wiedza o społeczeństwie
Organy pomocnicze ONZ
4988
2010-11-15
Organy pomocnicze ONZ
Temat ma za zadanie przybliżyć uczniom wiedzę dotyczącą organów pomocniczych funkcjonujących przy Organizacji Narodów Zjednoczonych i współpracujących z państwami należącymi do ONZ.
Szkoły ponadgimnazjalne
Wiedza o społeczeństwie
Za wolność naszą i waszą? Dlaczego Polska wysłała żołnierzy do Iraku i Afganistanu
4572
2010-11-15
Za wolność naszą i waszą? Dlaczego Polska wysłała żołnierzy do Iraku i Afganistanu
Scenariusz lekcji, która jest poświęcona dyskusji na temat charakteru konfliktów w Iraku i Afganistanie. Uczniowie wyrażają własne opinie związane z polityką USA i decyzjami Polski popierającymi tę politykę.
Szkoły ponadgimnazjalne
Wiedza o społeczeństwie
NATO
50558
2010-11-15
NATO
Uczniowie uzyskują najważniejsze informacje dotyczące paktu północnoatlantyckiego.
Szkoły ponadgimnazjalne
Wiedza o społeczeństwie
NATO – relikt przyszłości czy gwarant naszej przyszłości?
3428
2010-11-15
NATO – relikt przyszłości czy gwarant naszej przyszłości?
Scenariusz dotyczy zajęć z zakresu historii i funkcjonowania Sojuszu Północnoatlantyckiego. W czasie zajęć uczeń pozna najważniejsze daty, osoby i wydarzenia z historii Sojuszu.
Szkoły ponadgimnazjalne
Wiedza o społeczeństwie
Szukaj poza portalem: