ZalogujZarejestruj

13 zasobów Szkoły ponadgimnazjalne Język polski Punkt podstawy programowej I.I.3.4 Wyniki wyszukiwania

Zawęź wyniki

„Jaki jest motyl?” Funkcje tekstu
4627
2013-11-28
„Jaki jest motyl?” Funkcje tekstu
Wiersz „Jaki jest motyl?” M. Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej z tomu „Pocałunki” w interpretacji aktorskiej Małgorzaty Buczkowskiej. W drugiej części filmu zapoznajemy się z komentarzem literaturoznawcy, doktor Urszuli Glensk, na temat...
Szkoły ponadgimnazjalne
Język polski
Od informacji do poezji, czyli o funkcjach językowych
3418
2013-11-28
Od informacji do poezji, czyli o funkcjach językowych
Scenariusz zajęć umożliwia uczniom utrwalanie umiejętności związanych z rozpoznawaniem relacji zachodzących między nadawcą i odbiorcą. Omawia funkcje językowe przeważające w danej wypowiedzi, w tym w tekście kultury. Pozwala ...
Szkoły ponadgimnazjalne
Język polski
Typy funkcji tekstu
3672
2010-11-15
Typy funkcji tekstu
Wykres przedstawiający różne rodzaje funkcji tekstu.
Szkoły ponadgimnazjalne
Język polski
Funkcje języka
6040
2010-11-15
Funkcje języka
Schemat omawiający poszczególne funkcje języka.
Szkoły ponadgimnazjalne
Język polski
W świecie tekstów użytkowych, czyli jak napisać list motywacyjny
4695
2010-11-15
W świecie tekstów użytkowych, czyli jak napisać list motywacyjny
Scenariusz lekcji, w trakcie której uczniowie zapoznają się z zasadami pisania listu motywacyjnego, jego budową oraz funkcją. Zestawiają je z wiadomościami dotyczącymi właściwości stylu urzędowego. Samodzielnie tworzą list motywacyjny....
Szkoły ponadgimnazjalne
Język polski
Treny Jana Kochanowskiego – charakterystyka gatunku, analiza utworu
10602
2010-11-15
Treny Jana Kochanowskiego – charakterystyka gatunku, analiza utworu
Scenariusz prezentuje tren jako elegijną poezję żałobną. Uczniowie analizują wybrane Treny Jana Kochanowskiego.
Szkoły ponadgimnazjalne
Język polski
Biblia w języku
9238
2010-11-15
Biblia w języku
Lekcja interaktywna ukazująca "Biblię" jako podstawę kultury europejskiej, źródło środków wyrazu artystycznego, form językowych i inspirację twórców. Prezentuje historie wybranych postaci biblijnych – Dawida, Salomona i S...
Szkoły ponadgimnazjalne
Język polski
Magiczna funkcja języka
5238
2010-11-15
Magiczna funkcja języka
Pokaz slajdów poświęcony magicznej - sprawczej funkcji języka. Oparty na teorii językoznawcy J. L. Austina, którą pokrótce charakteryzuje, posługując się konkretnymi przykładami.
Szkoły ponadgimnazjalne
Język polski
Monologi w dramacie: monolog Kreona
3649
2010-11-15
Monologi w dramacie: monolog Kreona
Ilustracja przedstawiająca Kreona, bohatera tragedii Sofoklesa „Antygona", podczas wygłaszania monologu. Kreon mówi o władcy wymagającym posłuchu i podporządkowaniu się racji stanu.
Szkoły ponadgimnazjalne
Język polski
Funkcje tekstów
3953
2010-11-15
Funkcje tekstów
Schemat omawiający poszczególne funkcje tekstów.
Szkoły ponadgimnazjalne
Język polski
Cyprian Norwid – poeta niezrozumiały przez współczesnych - analiza wiersza
8763
2010-11-15
Cyprian Norwid – poeta niezrozumiały przez współczesnych - analiza wiersza "Fortepian Szopena"
Scenariusz lekcji poświęconej sylwetce Cypriana Kamila Norwida jako artysty odrzuconego przez współczesnych.W trakcie lekcji uczniowie zapoznają się z wierszem "Fortepian Szopena" i podejmują próbę odpowiedzi na pytanie – co ...
Szkoły ponadgimnazjalne
Język polski
Życie i nauczanie Chrystusa
7562
2010-11-15
Życie i nauczanie Chrystusa
E-lekcja prezentuje treść Ewangelii jako relacji o życiu i nauczaniu Chrystusa. Przedstawia treść przypowieści o synu marnotrawnym, o miłosiernym Samarytaninie, o pannach roztropnych i nierozsądnych, o siewcy.Prezentuje przypowieść jako biblijny gatunek d...
Szkoły ponadgimnazjalne
Język polski
Szukaj poza portalem: