ZalogujZarejestruj

9 zasobów Gimnazjum Zajęcia techniczne (przedmiot uzupełniający) Punkt podstawy programowej 3.2 Wyniki wyszukiwania

Zawęź wyniki

Czym jest technika? Wprowadzenie do lekcji metodą projektów
8437
2010-11-15
Czym jest technika? Wprowadzenie do lekcji metodą projektów
Scenariusz lekcji, w trakcie której uczniowie zapoznają się z metodą projektów, a następnie zostają podzieleni na trzyosobowe grupy, których zadaniem jest realizacja losowo wybranego tematu projektu.
Gimnazjum
Zajęcia techniczne (przedmiot uzupełniający)
Czy odżywiamy się prawidłowo? - karta pracy
9345
2010-11-15
Czy odżywiamy się prawidłowo? - karta pracy
Karta pracy pomagająca w przygotowaniu ankiety w trakcie realizacji tematu „Czy odżywiamy się prawidłowo?”. Zawiera wskazówki, w jaki sposób przygotować ankietę wraz z instrukcją jej przeprowadzenia.
Gimnazjum
Zajęcia techniczne (przedmiot uzupełniający)
Rysunek techniczny – arkusz rysunkowy
23217
2010-11-15
Rysunek techniczny – arkusz rysunkowy
Na schemacie przedstawiono znormalizowane rozmiary arkuszy rysunkowych, stosowanych do wykonywania rysunków technicznych. Przedstawiono również wzór tabliczki rysunkowej.
Gimnazjum
Zajęcia techniczne (przedmiot uzupełniający)
Szkoła podstawowa kl. 4-6
Zajęcia techniczne
Rysunek techniczny – informacje ogólne
10621
2010-11-15
Rysunek techniczny – informacje ogólne
Schemat wymienia rodzaje rysunku technicznego. Szczególną uwagę zwrócono na potrzebę normalizacji rysunku technicznego, podano także nazwy instytucji publikujących normy krajowe i międzynarodowe.
Gimnazjum
Zajęcia techniczne (przedmiot uzupełniający)
Rysunek techniczny – pismo techniczne
25494
2010-11-15
Rysunek techniczny – pismo techniczne
Na schemacie przedstawiono podstawowe wielkości charakterystyczne dla pisma technicznego. Zaprezentowano również wzór pisma w systemie CAD.
Gimnazjum
Zajęcia techniczne (przedmiot uzupełniający)
Szkoła podstawowa kl. 4-6
Zajęcia techniczne
Rysunek techniczny – przekroje
19674
2010-11-15
Rysunek techniczny – przekroje
Na schemacie przedstawiono przekrój przedmiotu ukazanego również w rzucie aksonometrycznym. Zwrócono uwagę na oznaczenie płaszczyzny przekroju oraz linie kreskowania.
Gimnazjum
Zajęcia techniczne (przedmiot uzupełniający)
Rysunek techniczny – rzuty aksonometryczne
39716
2010-11-15
Rysunek techniczny – rzuty aksonometryczne
Praca prezentuje trzy najczęściej stosowane rzuty aksonometryczne: izometrię, dimetrię ukośną oraz dimetrię prostokątną. Pokazano układy osi współrzędnych, charakterystyczne dla każdego rodzaju rzutu.
Gimnazjum
Zajęcia techniczne (przedmiot uzupełniający)
Rysunek techniczny – schematy hydrauliczne
75187
2010-11-15
Rysunek techniczny – schematy hydrauliczne
Schemat przedstawia podstawowe symbole graficzne, stosowane w schematach hydraulicznych. Pokazano oznaczenia przewodów, różnego rodzaju zaworów, zbiorników, pomp, silnika i manometru.
Gimnazjum
Zajęcia techniczne (przedmiot uzupełniający)
Galeria miasta - Wrocław
28724
2010-11-14
Galeria miasta - Wrocław
Zasób zawiera zdjęcia miasta, zabytków oraz ciekawych miejsc
Gimnazjum
Geografia, Historia, Plastyka, Zajęcia techniczne (przedmiot uzupełniający)
Edukacja wczesnoszkolna
Edukacja społeczna
Szkoła podstawowa kl. 4-6
Historia i społeczeństwo, Plastyka, Przyroda, Zajęcia techniczne
Szkoły ponadgimnazjalne
Geografia, Historia, Historia sztuki, Wiedza o kulturze
Szukaj poza portalem: