ZalogujZarejestruj

37 zasobów Wyniki wyszukiwania "edukacja globalna"

Zawęź wyniki

Przewodnik po edukacji globalnej
7116
2013-09-30
Przewodnik po edukacji globalnej
Przewodnik jest doskonałym narzędziem dla wszystkich edukatorów działających w obszarze tematyki globalnej. Powstał w oparciu o doświadczenie i odniesienia praktyczne. Jego celem jest wsparcie dla edukatorów w efektywnym wdrażaniu inicjatyw ...
Szkoły ponadgimnazjalne
Biologia
Edukacja globalna. Problemy współczesnego świata
9782
2010-11-15
Edukacja globalna. Problemy współczesnego świata
Scenariusz lekcja oraz kart pracy ucznia poświęcone edukacji globalnej. W trakcie zajęć uczniowie rozpoznają problemy współczesnego świata i proponują ich rozwiązania w odniesieniu do „Milenijnych Celów Rozwoju”.
Gimnazjum
Wiedza o społeczeństwie
Szkoły ponadgimnazjalne
Historia i społeczeństwo (przedmiot uzupełniający)
Autonomia Palestyńska. Materiały z edukacji globalnej
7369
2013-10-31
Autonomia Palestyńska. Materiały z edukacji globalnej
Publikacja zawiera materiały na temat codziennego życia Palestyńczyków, zamieszkujących Strefę Gazy oraz Zachodni Brzeg. Niniejszy zbiór przygotowano z myślą o wsparciu osób uczących głównie wiedzy o społeczeństwie. Dob&oacu...
Gimnazjum
Wiedza o społeczeństwie
Szkoły ponadgimnazjalne
Wiedza o społeczeństwie
Zrozum świat - materiały z zakresu edukacji globalnej dla szkół podstawowych
10077
2013-12-11
Zrozum świat - materiały z zakresu edukacji globalnej dla szkół podstawowych
Zrozum świat to zestaw scenariuszy z zakresu edukacji globalnej. W scenariuszach nacisk kładziony jest na rozwijanie takich umiejętności i postaw jak współpraca dla osiągnięcia wspólnego celu oraz szacunek dla myśli, uczuć, wartości i przeko...
Szkoła podstawowa kl. 4-6
Historia i społeczeństwo, Język polski
28123
2013-10-31
"Jak mówić o większości świata" - rzetelna edukacja o krajach globalnego Południa
Publikacja, prezentuje zasady rzetelnego informowania, sformułowane w „Kodeksie w sprawie obrazów i wiadomości dotyczących krajów Południa”. Dokument ten, przygotowany przez organizacje pozarządowe zajmujące się pomocą rozwojową ...
Gimnazjum
Historia, Wiedza o społeczeństwie
Szkoła podstawowa kl. 4-6
Historia i społeczeństwo
Szkoły ponadgimnazjalne
Historia, Podstawy przedsiębiorczości, Wiedza o społeczeństwie
„Trenerzy dla młodzieży! Wspólnie dla globalnego Południa” - scenariusze warsztatów
7762
2013-09-30
„Trenerzy dla młodzieży! Wspólnie dla globalnego Południa” - scenariusze warsztatów
Zestaw 5 scenariuszy 3-godzinnych warsztatów dla młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej.  Scenariusze dotyczą:  pomocy humanitarnej w obliczu katastrof naturalnych, mądremu pomaganiu;  konsekwencjom konfliktów d...
Gimnazjum
Biologia
Szkoły ponadgimnazjalne
Biologia
Jemy! A kto płaci? - Zestaw scenariuszy dla gimnazjum na temat konsumpcji w Polsce i suwerenności żywnościowej w krajach globalnego Południa
3992
2013-12-05
Jemy! A kto płaci? - Zestaw scenariuszy dla gimnazjum na temat konsumpcji w Polsce i suwerenności żywnościowej w krajach globalnego Południa
Zestaw scenariuszy dla gimnazjum na temat konsumpcji w Polsce i suwerenności żywnościowej w krajach globalnego Południa. Materiały do edukacji globalnej zgodne z nową podstawą programową, przygotowane przez Instytut Globalnej Odpowiedzialności. Materiał j...
Gimnazjum
Wiedza o społeczeństwie
Świat na sprzedaż - zestaw scenariuszy dla gimnazjum na temat zawłaszczania ziemi w krajach globalnego Południa
4918
2013-12-05
Świat na sprzedaż - zestaw scenariuszy dla gimnazjum na temat zawłaszczania ziemi w krajach globalnego Południa
Materiał zawiera scenariusze czterech lekcji na temat zawłaszczania ziemi zgodnych z podstawą programową wiedzy o społeczeństwie w III etapie edukacyjnym. Są one rozwinięciem zajęć proponowanych w broszurce Jemy! A kto płaci?, które poruszały szerz...
Gimnazjum
Wiedza o społeczeństwie
Jak będzie zmieniać się edukacja? Wyzwania dla polskiej szkoły i ucznia
2120
2011-11-09
Jak będzie zmieniać się edukacja? Wyzwania dla polskiej szkoły i ucznia
Raport przygotowany na zlecenie Instytutu Obywatelskiego. Autorzy raportu zwracają szczególną uwagę na globalne związki i zależności, które mają wpływ na proces uczenia się. Wskazują na to, jakie czynniki w największym stopniu wpły...
Człowiek a środowisko
7854
2010-11-15
Człowiek a środowisko
Schemat przedstawiający wspólne zależności i wpływy występujące między człowiekiem a środowiskiem oraz konsekwencje z tego wynikające.
Gimnazjum
Biologia
Odpady i możliwości ich wykorzystania
4291
2010-11-15
Odpady i możliwości ich wykorzystania
Planowanie gospodarki recyklingu i utylizacji odpadów.
Gimnazjum
Biologia
Ochrona środowiska na co dzień
12572
2010-11-15
Ochrona środowiska na co dzień
Tablica przedstawiająca sposoby dbania o środowisko poprzez codzienne czynności.
Gimnazjum
Biologia
Szukaj poza portalem: