ZalogujZarejestruj

49 zasobów Wyniki wyszukiwania ""kraje""

Zawęź wyniki

Kraje bogate i biedne
3524
2010-11-15
Kraje bogate i biedne
Scenariusz przedstawia różnorodność świata pod względem rozwoju gospodarczego.
Szkoły ponadgimnazjalne
Geografia
Kraje nadbałtyckie
5505
2010-11-15
Kraje nadbałtyckie
Schemat przedstawia państwa usytuowane nad Morzem Bałtyckim.
Gimnazjum
Geografia
Szkoły ponadgimnazjalne
Historia
Kraje rozwijające się i kraje neutralne. Rodzaje państw i ich charakterystyka
2826
2010-11-15
Kraje rozwijające się i kraje neutralne. Rodzaje państw i ich charakterystyka
W scenariuszu scharakteryzowane zostały rodzaje państw i ich atrybuty. Uczniowie zapoznają się bliżej ze statusem prawnomiędzynarodowym Andory i Monako oraz z przykładami państw trwale neutralnych – Austrią i Szwajcarią.
Szkoły ponadgimnazjalne
Wiedza o społeczeństwie
Europejskie kraje NATO
2315
2010-11-15
Europejskie kraje NATO
Mapa przedstawiająca europejskie kraje należące do NATO. Może zostać wykorzystana przy omawianiu zagadnienia Unii Europejskiej, również jako wprowadzenie do tematu.
Szkoły ponadgimnazjalne
Podstawy przedsiębiorczości
Kraje Unii Europejskiej
1824
2010-11-15
Kraje Unii Europejskiej
Mapa przedstawiająca kraje należące do Unii Europejskiej. Może zostać wykorzystana przy omawianiu zagadnienia Unii Europejskiej, również jako wprowadzenie do tematu.
Szkoły ponadgimnazjalne
Podstawy przedsiębiorczości
Kraje wysoko i słabo rozwinięte
1759
2010-11-15
Kraje wysoko i słabo rozwinięte
Pokaz slajdów przedstawiający kraje wysoko i słabo rozwinięte na świecie, prezentujący ich charakterystyczne cechy. Wykorzystany może zostać przy omawianiu tematu związanego z podziałem gospodarczym świata.
Szkoły ponadgimnazjalne
Podstawy przedsiębiorczości
Kraje Unii Europejskiej w 2004 r.
1817
2010-11-15
Kraje Unii Europejskiej w 2004 r.
Interaktywna ilustracja prezentująca kraje należące do Unii Europejskiej w 2004 r. Wykorzystana może zostać przy omawianiu tematu Unia Europejska.
Szkoły ponadgimnazjalne
Podstawy przedsiębiorczości
Polska w Europie
2770
2010-11-15
Polska w Europie
Ekran interaktywny przedstawiający położenie geograficzne i geopolityczne Polski, prezentujący główne szlaki komunikacyjne przebiegające przez Polskę. Wymienione są tu również członkowskie państwa Unii Europejskiej oraz kraje europejskie nal...
Szkoły ponadgimnazjalne
Podstawy przedsiębiorczości
Kraje skandynawskie – sąsiedztwo przez Bałtyk
3861
2010-11-15
Kraje skandynawskie – sąsiedztwo przez Bałtyk
Lekcja z wykorzystaniem komputerów i Internetu dotycząca wybranych państw europejskich – krajów skandynawskich, ich położenia, ludności, ukształtowania powierzchni, klimatu, roślinności, rolnictwa, przemysłu.
Gimnazjum
Geografia
Kraje Unii Europejskiej
6105
2010-11-15
Kraje Unii Europejskiej
Ekran interaktywny prezentujący podstawowe dane na temat państw należących do Unii Europejskiej, informacje o Parlamencie oraz o budżecie Unii Europejskiej.
Szkoły ponadgimnazjalne
Podstawy przedsiębiorczości
Podział gospodarczy świata
2780
2010-11-15
Podział gospodarczy świata
Ekran interaktywny prezentujący podział gospodarczy świata. 
Szkoły ponadgimnazjalne
Ekonomia w praktyce (przedmiot uzupełniający)
Kraje nordyckie i skandynawskie
5931
2010-11-15
Kraje nordyckie i skandynawskie
Schemat przedstawia dwie grupy państw: nordyckie i skandynawskie.
Gimnazjum
Geografia
Szukaj poza portalem: