ZalogujZarejestruj

984 zasobów Szkoły ponadgimnazjalne Geografia Wyniki wyszukiwania

Zawęź wyniki

Praca z uczniem uzdolnionym geograficznie. Poradnik dla nauczycieli.
22467
2015-03-16
Praca z uczniem uzdolnionym geograficznie. Poradnik dla nauczycieli.
Praktyczna  pomoc dydaktyczna do pracy z uczniem uzdolnionym geograficznie dla nauczycieli na różnych etapach edukacyjnych.
Gimnazjum
Geografia
Edukacja wczesnoszkolna
Edukacja przyrodnicza
Szkoła podstawowa kl. 4-6
Przyroda
Szkoły ponadgimnazjalne
Geografia
Zmiany liczby ludności
7862
2013-11-23
Zmiany liczby ludności
Tworzenie wykresu liniowego pokazującego zmiany liczby ludności w wybranych miastach krajów rozwijających się w latach 1950 – 2010, przy pomocy danych wejściowych, poddając je właściwym formułom.
Szkoły ponadgimnazjalne
Geografia
Wielkie miasta
7843
2013-11-23
Wielkie miasta
Rozmieszczenie metropolii na kuli ziemskiej. Przykłady miast metropolitarnych. Problemy najbogatszych i największych miast świata.
Szkoły ponadgimnazjalne
Geografia
Metropolie świata
8372
2013-11-23
Metropolie świata
Prezentacja przedstawiająca zagadnienia związane z największymi miastami świata.
Szkoły ponadgimnazjalne
Geografia
Procesy urbanizacji - ćwiczenie interaktywne
8742
2013-11-23
Procesy urbanizacji - ćwiczenie interaktywne
Ćwiczenie sprawdzające wiedzę z zakresu procesów urbanizacji.
Szkoły ponadgimnazjalne
Geografia
Procesy urbanizacji
9100
2013-11-23
Procesy urbanizacji
Prezentacja przedstawiająca zjawisko urbanizacji.
Szkoły ponadgimnazjalne
Geografia
Definicja urbanizacji
6432
2013-11-23
Definicja urbanizacji
Definicja urbanizacji. Przyczyny urbanizacji. Omówienie czynników przyczyniających się do wzrostu tępa procesów urbanizacji. Wskaźnik urbanizacji w wybranych państwach. Porównanie różnych aglomeracji i podział skutków urbanizacji na ekonomiczne, społe...
Szkoły ponadgimnazjalne
Geografia
Urodzenia i zgony
5357
2013-11-23
Urodzenia i zgony
Obliczenia przyrostu naturalnego w wybranych krajach świata, przy pomocy danych wejściowych, poddając je właściwym formułom.
Szkoły ponadgimnazjalne
Geografia
Procesy demograficzne na świecie
8685
2013-11-23
Procesy demograficzne na świecie
Prezentacja przedstawiająca poszczególne fazy cyklu demograficznego.
Szkoły ponadgimnazjalne
Geografia
Przyrost naturalny na świecie
5186
2013-11-23
Przyrost naturalny na świecie
Przypomnienie definicji przyrostu naturalnego. Wyjaśnienie pojęcia przejścia demograficznego. Opisanie zmian liczby ludności na świecie ze wskazaniem przyczyn na poszczególnych kontynentach. Określenie współczesnych chorób cywilizacyjnych i sposobów i...
Szkoły ponadgimnazjalne
Geografia
Warunki do zamieszkania
5016
2013-11-23
Warunki do zamieszkania
Zdefiniowanie gęstości zaludnienia ekumeny. Anekumeny i subekumeny. Wskazywanie na mapie obszarów o dużej i małej gęstości zaludnienia. Ustalenie czynników które decydują o wielkości i gęstości zaludnienia w wybranych państwach. Definicja przyrostu n...
Szkoły ponadgimnazjalne
Geografia
Rozmieszczenie ludności na świecie
9354
2013-11-23
Rozmieszczenie ludności na świecie
Prezentacja przedstawiająca zagadnienia związane z rozmieszczeniem ludności na świecie.
Szkoły ponadgimnazjalne
Geografia
Szukaj poza portalem: