6. Wtyczki do zewnętrznych systemów CMS i LMS

Wordpress

Po prawidłowym zainstalowaniu wtyczki w menu po lewej stronie panelu administracyjnego pojawi się pozycja Scholaris.

Na ekranie wtyczki należy podać adres e-mail użyty do rejestracji w portalu Scholaris i token, który można pobrać z profilu w portalu, a następnie zapisać zmiany.

Teraz można przeglądać i w prosty sposób publikować zarówno własne prezentacje, jak i zasoby portalu wyszukane przy pomocy wbudowanej wyszukiwarki. W tym celu należy kliknąć łącze „Udostępnij” i pobrać kod, a następnie wkleić go na stronie. Spowoduje to wyświetlenie ramki z zasobem.

Wtyczka do pobrania.

Joomla!

Instalacja zarówno komponentu, jak i wtyczki odbywa się z poziomu panelu administracyjnego. Należy kliknąć zakładkę Rozszerzenia, a następnie Instaluj (Extension -> Install/Uninstall).

Na tej stronie należy po kolei wskazać najpierw plik ZIP z komponentem a następnie z wtyczką. Po poprawnym zainstalowaniu komponent powinien się wyświetlać na liście komponentów, a wtyczka — na liście wtyczek.

Po zainstalowaniu wtyczka jest domyślnie wyłączona. Aby poprawnie zamieniała kody na ramki z zasobami, należy przejść do strony Rozszerzenia -> Zarządzanie wtyczkami (Extensions -> Plugin Manager) i włączyć wtyczkę.

Po tych czynnościach w menu Komponenty (Components) powinna się pojawić nowa opcja: Scholaris.

Na ekranie wtyczki należy podać adres e-mail użyty do rejestracji w portalu i token, który można pobrać z profilu w portalu, a następnie zapisać zmiany.

Teraz można przeglądać i w prosty sposób publikować zarówno własne prezentacje, jak i zasoby portalu wyszukane przy pomocy wbudowanej wyszukiwarki. W tym celu należy kliknąć łącze „Udostępnij” i pobrać kod, a następnie wkleić go na stronie. Spowoduje to wyświetlenie ramki z zasobem.

Wtyczki do pobrania:
dla wersji 1.5
dla wersji 2.5
dla wersji 3.0

Drupal

Instalacja wtyczki w systemie Drupal będzie wymagać korzystania z klienta FTP.
Pobrany katalog należy rozpakować i skopiować do folderu drupal/sites/all/modules na serwerze. Po skopiowaniu plików w panelu administratora powinien się wyświetlić nowo zainstalowany moduł.

Po kliknięciu przycisku „Konfiguruj” zostaje wyświetlony ekran wtyczki, gdzie należy podać adres e-mail użyty do rejestracji w portalu i token, który można pobrać z profilu w portalu, a następnie zapisać zmiany.
Teraz można przeglądać i w prosty sposób publikować zarówno własne prezentacje, jak i zasoby portalu wyszukane przy pomocy wbudowanej wyszukiwarki. W tym celu należy kliknąć łącze „Udostępnij” i pobrać kod, a następnie wkleić go na stronie. Spowoduje to wyświetlenie ramki z zasobem.

Aby można było szybko przechodzić do ekranu wtyczki z zasobami można ją dodać do „skrótów”. W tym celu należy użyć łącza znajdującego się obok tytułu strony.

Wtyczka do pobrania.

Joomla LMS

Dla systemu Joomla LMS została przygotowana wtyczka, która służy do eksportowania wyników uczniów. Następnie można je importować do modułu e-dziennika.
Instalacja wtyczki odbywa się na stronach systemu Joomla LMS (po zainstalowaniu komponentu Joomla LMS w systemie Joomla).

Po wgraniu pliku ZIP z wtyczką informacje o niej zostaną wyświetlone na liście. Należy się upewnić, że wtyczka jest włączona.

Po włączeniu wtyczki będzie można eksportować wyniki do odpowiednio przygotowanego pliku CSV.

Eksport wyników jest dostępny z poziomu nauczyciela (a nie z panelu administratora). Należy zalogować się do systemu na konto nauczyciela oraz przejść na stronę z listą kursów.

Po przejściu na konkretny kurs wyświetla się przycisk służący do wyeksportowania wyników testów.

Wtyczka do pobrania.

Moodle

Dla systemu Moodle zostały przygotowane dwie wtyczki:

Moduł do przeglądania zasobów, interpretowania kodów zasobów oraz dodawania nowego rodzaju zasobu do kursu (Scholaris Page).

Wtyczka do eksportu wyników testów.

Instalacja tych wtyczek będzie wymagała korzystania z klienta FTP.

 

Moduł Scholaris Page

Instalacja modułu polega na rozpakowaniu i skopiowaniu zawartości pobranego folderu do katalogu moodle/mod na serwerze. Po zainstalowaniu moduł pojawia się w sekcji: Administracja -> Wtyczki -> Moduły aktywności -> Scholaris Page.

Po kliknięciu w menu wyświetla się strona, na której można zdefiniować adres email oraz token użytkownika wymagany do wyświetlania zasobów. Na tej stronie można również przeglądać zasoby w celu weryfikacji poprawności podanego adresu i tokenu.

Wtyczka umożliwia dodanie nowej opcji podczas definiowania aktywności dla zasobów na poszczególnych kursach, po przejściu do szczegółów kursu i kliknięciu przycisku „Dodaj aktywność lub zasób”. Następnie należy wybrać moduł „Scholaris Page”.

Po jej dodaniu otwiera się okno, w którym można podać następujące informacje:
- Nazwa zasobu
- Opis zasobu
- Czy wyświetlać zasób na kursie
- Zawartość – tutaj można wkleić kody, które będą zamieniane na ramkę wyświetlającą konkretny zasób.

Na samym dole strony dodana jest sekcja, które umożliwia szybkie przeglądanie zasobów. Dzięki temu na danej stronie można przejrzeć listę zasobów i udostępnić wybrany zasób, kopiując kod do pola zawartości.

 

Wtyczka eksportu wyników

Instalacja modułu polega na rozpakowaniu i skopiowaniu zawartości pobranego folderu do katalogu MOODLE\grade\export na serwerze.

Aby wyeksportować wyniki kursu, należy przejść do jego szczegółów, a następnie w menu ustawień wybrać opcję „Oceny”.
Po przejściu na stronę z ocenami można wyeksportować oceny z danego kursu.

Wtyczka dla systemu.

ILIAS

Moduły do systemu Ilias zostały podzielone na trzy części:

- Moduł do interpretowania kodów zasobów oraz dodawania nowego rodzaju zasobu do kursu (Scholaris Page);
- Wtyczka do wyświetlania wpisów w menu;
- Moduł do wyświetlania listy zasobów oraz eksportowania wyników.

Instalacja tych wtyczek będzie wymagała korzystania z klienta FTP.


Wpisy w menu

Instalacja modułu polega na rozpakowaniu i skopiowaniu zawartości pobranego folderu do katalogu ILIAS/Customizing/global/plugins/Services/UIComponent/UserInterfaceHook na serwerze.

Po skopiowaniu folderu w menu powinny zostać wyświetlone nowe opcje.

Aby łącza w menu kierowały użytkowników na istniejące strony, należy zainstalować wtyczkę opisaną w poniższym punkcie.

 

Wyświetlanie zasobów oraz eksport wyników do pliku CSV

Instalacja modułu polega na rozpakowaniu i skopiowaniu zawartości pobranego folderu do katalogu _lms_plugins\ilias\ScholarisService do folderu: ILIAS/Services na serwerze.

Po skopiowaniu folderu należy przejść na stronę administracyjną, na której można odświeżyć listę dostępnych serwisów. Po zalogowaniu należy przejść na listę dostępnych klientów, kliknąć opcję „Szczegóły” (Details) a następnie przejść do zakładki „Narzędzia” (Tools).

Po kliknięciu w przycisku „Załaduj ponownie” (Reload) nowo dodany serwis będzie widoczny w systemie i można będzie na przykład przejść na stronę z listą zasobów z systemu Scholaris.

Wtyczka do pobrania.