3. Wyszukiwarka zasobów

Rozpoznawanie zapytania

Zastosowany w portalu Scholaris mechanizm wyszukiwania umożliwia użytkownikom odszukanie zasobów poprzez wprowadzenie dowolnego wyrażenia, które zostało użyte w jego opisie. System przeszuka tytuły, opisy, słowa kluczowe, a nawet podstawę programową i wyświetli wyniki w kolejności dopasowania.

Po prawej stronie pola wyszukiwania znajduje się lista rozwijana etapów edukacyjnych, umożliwiająca zawężenie wyszukiwania jeszcze przed kliknięciem przycisku „Szukaj”.

Domyślnie wyszukiwarka będzie przeszukiwać bazę zasobów dla poziomu struktury katalogu zasobów, na którym znajduje się użytkownik. Może to być zarówno etap edukacyjny, jak i przedmiot nauczania. Informacja o tym, który poziom będzie przeszukiwany, jest widoczna w polu listy rozwijanej obok przycisku „Szukaj”.

Na przykład użytkownik, który przegląda zasoby dla przedmiotu historia w Szkołach ponadgimnazjalnych, zobaczy wybrany na liście przedmiot „historia”. Jeżeli skorzysta z wyszukiwarki, przeszukiwany będzie tylko ten przedmiot.

Użytkownik może oczywiście przeszukać również całą bazę z dowolnego miejsca katalogu, zmieniając na liście rozwijanej wybraną pozycję na „Wszystkie zasoby”.

Mechanizm autouzupełniania

W wyszukiwarce można korzystać z mechanizmu autouzupełniania, który podpowiada treść zapytania w czasie jego wpisywania. Wystarczy, że użytkownik wpisze kilka pierwszych liter słowa kluczowego lub tytułu, a zostanie rozwinięta lista podpowiedzi. Kliknięcie jednej z nich przeniesie ją do pola wyszukiwania.

Podpowiedzi zostaną wyświetlone w kolejności według liczby wyników dla tego wyszukania.

Przykłady wykorzystania wyszukiwarki zasobów

Przykład 1.

W tym przykładzie użytkownik, nauczyciel fizyki w szkole ponadgimnazjalnej, wyszuka zasób dotyczący fal dźwiękowych. Aby to zrobić, użytkownik wykonuje następujące czynności:

1. Wprowadza w polu wyszukiwarki słowo „fala”.

Zostają wyświetlone podpowiedzi „fala dźwiękowa”, „fala świetlna”, „fala akustyczna”.

2. Klika podpowiedź „fala dźwiękowa”.

Treść podpowiedzi zostaje ustawiona jako fraza wyszukiwania.

3. Wybiera z listy rozwijanej z prawej strony wyszukiwarki opcję „Szkoła ponadgimnazjalna”, aby zawęzić otrzymane wyniki.

4. Klika przycisk „Szukaj” lub naciska klawisz Enter na klawiaturze.

Zostają wyświetlone wyniki wyszukiwania dla frazy „fala dźwiękowa” na poziomie edukacyjnym „Szkoła ponadgimnazjalna”.

Przykład 2.

W tym przykładzie użytkownik, nauczyciel historii w gimnazjum, w trakcie przeglądania bazy zasobów dla swojego przedmiotu sprawdza, czy istnieją zasoby na temat bitwy pod Wiedniem.

Użytkownik znajduje się w Katalogu na poziomie Gimnazjum > Historia.

1. Wprowadza do wyszukiwarki frazę “bitwa pod Termopilami”.

Lista rozwijana z prawej strony wyszukiwarki ma wybraną pozycję „historia”, dlatego nauczyciel nie zmienia już jej ustawień.

2. Klika przycisk „Szukaj” lub naciska klawisz Enter na klawiaturze.

Zostają wyświetlone zasoby dotyczące bitwy pod Termopilami przeznaczone na lekcje historii w gimnazjum.

Wyszukiwarka zaawansowana

Narzędzie zaawansowanego wyszukiwania jest dostępne po kliknięciu łącza „Wyszukiwanie zaawansowane” znajdującego się z lewej strony pod polem wyszukiwarki na dowolnej stronie portalu Scholaris.

Zostaje wtedy rozwinięty obszerny panel, na którym można wprowadzić dodatkowe opcje wyszukiwania.

Opcje wyszukiwania to:

  • wszystkie słowa
  • zostaną wyświetlone zasoby zawierające wszystkie wpisane tu słowa
  • dokładnie to wyrażenie
  • tylko zasoby, do których opisu użyto tych słów, w tej formie gramatycznej/li>
  • dowolne ze słów — wszystkie zasoby, do których pasuje przynajmniej jedno ze słów wpisanych w tym polu
  • żadne ze słów - wykluczy zasoby, do których opisu użyto któregoś z wymienionych wyrazów.

Użytkownik może zawęzić wyniki na podstawie oceny i typu zasobu.

Może również wskazać jeden lub kilka etapów edukacyjnych, a następnie przedmioty nauczania z wyświetlonej listy, do których chce ograniczyć wyszukiwanie.