ZalogujZarejestruj

Zbierające kłosy, Jean Francois Millet – zdjęcie

Zbierające kłosy, Jean Francois Millet – zdjęcie
Zdjęcie przedstawia obraz Milleta "Zbierające kłosy".
  Liczba wyświetleń: 3117
  Liczba pobrań: 21
  Dodano: 2010-11-15
IMP_93402 (57865)

Słowa kluczowe:

Podstawa programowa zasobu

1.2
Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji
Uczeń wskazuje różne funkcje dzieła sztuki (np. estetyczną, komunikacyjną, społeczną, użytkową, kultową, poznawczą, ludyczną)
1.3
Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji
Uczeń analizuje temat dzieła oraz treści i formę w kontekście jego różnych funkcji, wykorzystując podstawowe wiadomości o stylach i epokach z różnych dziedzin sztuki
2.1
Tworzenie wypowiedzi
Uczeń wypowiada się – w mowie i w piśmie – na temat wytworów kultury i ludzkich praktyk w kulturze (zachowań, obyczajów, przedmiotów materialnych, dzieł sztuki)
2.2
Tworzenie wypowiedzi
Uczeń wypowiada się na temat dzieła sztuki, używając pojęć zarówno swoistych dla poszczególnych sztuk, jak i wspólnych (forma, kompozycja, funkcja, nadawca, odbiorca, użytkownik, znaczenie, kontekst, medium)
3.3
Analiza i interpretacja tekstów kultury
Uczeń odnosi elementy kultury (zachowania, zwyczaje, praktyki, przedmioty materialne, dzieła sztuki) do kategorii: czas, przestrzeń, ciało, grupa społeczna (rodzina, rówieśnicy, społeczność lokalna, naród)