ZalogujZarejestruj

Sprawdzian z nauki o języku. Słownictwo - grupa A

Sprawdzian z nauki o języku. Słownictwo - grupa A
Ćwiczenia językowe sprawdzające umiejętności uczniów z zakresu słownictwa.
  Liczba wyświetleń: 8414
  Liczba pobrań: 1505
  Dodano: 2010-11-15
IMP_91173 (56412)

Słowa kluczowe:

Podstawa programowa zasobu

I.3.2
Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji
Świadomość językowa
Uczeń rozpoznaje wyrazy wieloznaczne i rozumie ich znaczenia w tekście
I.3.3
Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji
Świadomość językowa
Uczeń dostrzega zróżnicowanie słownictwa – rozpoznaje słownictwo ogólnonarodowe i słownictwo o ograniczonym zasięgu (wyrazy gwarowe, terminy naukowe, archaizmy i neologizmy, eufemizmy i wulgaryzmy; dostrzega negatywne konsekwencje używania wulgaryzmów); rozpoznaje wyrazy rodzime i zapożyczone (obce) – rozumie ich funkcję w tekście
I.3.9
Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji
Świadomość językowa
Uczeń rozpoznaje temat słowotwórczy i formant w wyrazach pochodnych i wskazuje funkcje formantów w nadawaniu znaczenia wyrazom pochodnym

Informacje licencyjne

  • Autor :
  • Alina Zarzycka