ZalogujZarejestruj

Związki wyrazowe w zdaniu pojedynczym

Związki wyrazowe w zdaniu pojedynczym

Scenariusz lekcji dotyczącej związków wyrazowych w zdaniu pojedynczym. Lekcja wyjaśnia, jakie części mowy można ze sobą łączyć.

  Liczba wyświetleń: 7807
  Liczba pobrań: 790
  Dodano: 2010-11-15
IMP_106088 (63020)

Słowa kluczowe:

Podstawa programowa zasobu

I.2
Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji
Samokształcenie i docieranie do informacji. Uczeń korzysta z informacji zawartych w encyklopedii, słowniku ortograficznym, słowniku języka polskiego (małym lub podręcznym), słowniku wyrazów bliskoznacznych.
I.3.1
Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji
Świadomość językowa
Uczeń rozpoznaje podstawowe funkcje składniowe wyrazów użytych w wypowiedziach (podmiot, orzeczenie, dopełnienie, przydawka, okolicznik)
I.3.3
Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji
Świadomość językowa
Uczeń rozpoznaje w wypowiedziach podstawowe części mowy (rzeczownik, czasownik, przymiotnik, przysłówek, liczebnik, zaimek, przyimek, spójnik) i wskazuje różnice między nimi
III.1.8
Tworzenie wypowiedzi
Mówienie i pisanie
Uczeń uczestnicząc w rozmowie, słucha z uwagą wypowiedzi innych, mówi na temat; prezentuje własne zdanie i uzasadnia je

Informacje licencyjne

  • Autor :
  • Małgorzata Zagórska